(Dutch) Family Power vol energie van start gegaan

13-05-2021

Na bijna een jaar vol voorbereiding is Family Power in februari 2021 officieus van start gegaan. Maar liefst negen particuliere initiatieven en hun lokale partners waren het eens over een omvangrijk projectplan. Diverse adviseurs bestaande uit deskundigen en netwerkpartners worden actief betrokken bij het project. Samen, ieder vanuit eigen kracht en belangstelling, kunnen we de stevige ambitie van Family Power realiseren. Maar liefst zes werkgroepen draaien op volle toeren en we kunnen concluderen dat Family Power met een flinke dosis capaciteit en enthousiasme van start is gegaan. 

Family Power kort samengevat
Wereldwijd leven er minstens 6 miljoen kinderen in instituties zoals weeshuizen. Van 80-90% van deze kinderen leeft een of beide ouders nog. Onderzoek toont overtuigend aan dat kinderen een thuis nodig hebben en geen tehuis. Daar komt bovenop dat kinderen het recht hebben om op te groeien in familie en community. Maar hoe doe je dat dan, als lokale NGO deze kinderen helpen?

Family Power is een samenwerking tussen negen ervaren particuliere initiatieven en hun (lokale) partners. Door middel van een onderzoek- en communicatieproject willen wij zichtbaar maken HOE kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente familie. Alle organisaties delen hun ervaringen om zodoende van elkaar te kunnen leren. Het caseonderzoek wordt ondersteund door de Radboud Universiteit en legt de leerlessen en best practices vast als input voor een inspirerende bewustwordingscampagne en training en consultancy programma.

Family Power gelooft in samenwerking en zoekt daarom verbinding met diverse netwerk organisaties in Nederland en internationaal: Wilde Ganzen, Partin, Better Care Netwerk Nederland (BCNN), Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), Pledge ‘Every Child a Family’, Radboud Universiteit, Family for Every Child en Transform Alliance Africa. Samen kunnen we een ‘beweging’ vormen waardoor steeds meer kinderen in familie en community kunnen opgroeien. Een doel dat toch iedereen warm hart toedraagt. 


Update belangrijkste ontwikkelingen

  • Het is geweldig om in gesprek te zijn met negen hulporganisaties en hun lokale partners in vier continenten. Gelijkgestemden, die werken in en met verschillende situaties aan hetzelfde doel.
  • Het Family Power projectplan is gereed. Dit document is opvraagbaar voor belangstellenden.
  • We hebben onze Nederlandse netwerkpartners uitgenodigd voor een brainstormend overleg om samen en als ‘beweging’ te bespreken welke bijdragen vanuit eigen sterkten mogelijk zijn.
  • In juni staat de officiële, digitale lancering van Family Power op het programma.
  • We zijn het onderzoeksvoorstel aan het uitwerken. Relevante literatuur wordt in kaart gebracht en vormt het raamwerk waar de case study van Family Power op gaat voortborduren.
  • Deze maand nog wordt de eerste bijeenkomst gepland met de lokale partners. Met een tijdsverschil van maar liefst 13 (!) uur is dit een hele klus. We zien ernaar uit hoe zij met elkaar uit eerste hand hun ervaringen gaan delen.
  • De bijeenkomsten vormen een co-creatie tussen onderzoek en training en consultancy. Voor het onderzoek wordt onderzoekdata opgehaald. Tegelijkertijd vindt een uitdagend en gestructureerd uitwisselingsprogramma plaats waarin de lokale organisaties om de beurt trainer en trainee zijn. Dit vormt de basis voor het later uit te brengen training en consultancy programma voor externe organisaties.
  • Uit onderzoek van Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit) blijkt dat particuliere initiatieven hun aanpak vaak laten beïnvloeden door donoren. De bewustwordingscampagne richten we daarom, naast lokale organisaties en hun Nederlandse partners, ook op de donoren van de particulieren initiatieven.  
  • Door grootschalige inzet van ons team vrijwilligers werkt Family Power tegen relatief lage kosten. Om onze kosten te dekken zoeken we aansluiting bij familiebedrijven en fondsen.     
Bekijken

Every child needs a family.

Sign up for newsletter

Stay informed and sign up for our newsletter!

Contact
Developed & sponsored by
Mach3Builders & SIER Activiteiten 
This website uses cookies

This website uses cookies and thereby collects information about the use of the website in order to analyze it and to ensure that you are shown information and advertisements that are relevant to you. By clicking on agree, you agree to the use of cookies and the collection of information based on them by us and by third parties.

agree
disagree